Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2015

5753 f3a1
Reposted fromalamakotakotmaale alamakotakotmaale viasavor savor
nie chcę wnikać w Twoje myśli,
chcę byś sam mi o nich opowiadał.
Reposted fromironicznemarzenia ironicznemarzenia viafremde fremde
Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi.
Reposted fromr3m0 r3m0 viasensation sensation
Reposted frombluuu bluuu viasonozakidesu sonozakidesu
8627 52d3

deepsh0t11:

This is what happiness looks like

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaBeetlebum Beetlebum
Reposted fromkanusia kanusia viaankin ankin

June 11 2015

Wkrótce wynajdą mikroskop tak potężny, że zaczną odkrywać, że życie jest puste.
— Jack Kerouac, Trochę Dharmy.
Reposted frompeper peper viaateme ateme
Tak naprawdę w życiu nie ma nic cenniejszego niż radość w oczach osoby na której Ci zależy .
Reposted fromthesmajl thesmajl viagarfild garfild
Sanity turns to vanity.
Reposted fromweightless weightless viacheshiresmile cheshiresmile

June 04 2015

Lubię gdy mówi, że jestem Jego.
0260 e11f
Reposted fromkulamin kulamin viastraconyczas straconyczas
4916 8419
Reposted frommendzisz mendzisz viarawruapart rawruapart
9801 2a84
Reposted fromPoooly Poooly viaSam90 Sam90
3883 dd2e 500
Reposted frommy-name-is-long my-name-is-long viagket gket

May 31 2015

4256 6d05 500
Reposted fromacongojado acongojado viaspongebob spongebob

May 21 2015

9291 4b12 500
Reposted fromsoupdujour soupdujour vianataliaskl nataliaskl
4520 b02f 500
Sławne postaci bez matury
Reposted fromjankoza jankoza vianataliaskl nataliaskl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl